Müügitingimused

  • Ostja kinnitab, et on vähemalt 18-aastane.
  • Vastavalt Tubakaseaduse muudatusele 2019 a saame Eestis müüa oma tooteid vaid ettevõtetele (v.a Zippod ja humidorid).
  • Tellimuse tagastamine:

Tarbija tagastusõigus on sätestatud õigusaktidega ning ei ole tubakas.ee veebipoest tellimise eripära.

Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Vastavalt VÕS § 53 lg 4 ei ole Tarbijal taganemise õigust kaubale, mida ei saa selle olemuse tõttu tagastada.

Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

Kauba tagastamiseks tuleb Tarbijal esitada Kauba ostust taganemise avaldus vabas vormis e- posti aadressile tellimine@tubakas.ee hiljemalt 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

Tarbija ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui tubakas.ee on nõustunud kaubale ise järele tulema.

Tubakas.ee tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise ja tagastamisega seotud kulud. Kõiki tagastamisega seotud kulusid ei tagastata vaid juhul kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, sellisel juhul ei pea tubakas.ee Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

Täiendav garantii

Kõikidel Zippo tulemasinatel on eluagne garantii

Erimeelsuste lahendamine

Tarbijal on õigus oma õiguste tagamiseks kasutada kõiki seaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid.

Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest, muudest kehtivatest õigusaktidest ning Lepingus kokkulepitust.

Lepingust tulenevad erimeelsused tubakas.ee ja Tarbija vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Pooltel õigus pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole või lahendatakse erimeelsus Harju Maakohtus.

Tellimuse tagastamise vorm

Kui soovite meilt ostetud kaupa tagastada, siis palun täitke allpool olev vorm ja saatke see e-posti aadressile tellimine@tubakas.ee

Ees- ja perekonnanimi :

E-posti aadress :

Telefoni number :

Tellimuse / Arve number :

Kauba kättesaamise kuupäev :

Toote kood / Toote nimetus :

Vajadusel lisage põhjendus ja/või foto :

Isikuandmed ja nende kasutamine

Ostja annab selge ja teadliku nõusoleku Müüjale enda isikuandmete töötlemiseks. Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega. Müüja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

Ülesse